top of page
IMG_1449.jpg

გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია

Global Engineering გთავაზობთ გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის სისტემების სრულ საპროექტო და საინსტალაციო მომსახურებას.
მუსხელიშვილი~.jpg

  მიმდინარე  

ამჟამად მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები

bottom of page